Sikre tips til en Scrum-implementering der virker

I sidste uge var jeg på besøg hos en kunde, der ønskede at optimere deres projektleverance v.h.a. Scrum. De kendte konceptet, men vidste ikke, hvordan de skulle komme i gang. Selvom Scrum giver en enkelt ramme for projekter, så er det ikke “bare sådan lige”, at få en ny projektadfærd ind i organisationen.

Den sædvanlige, traditionelle projektmodel sidder i ens rygmarv, så man falder nemt tilbage til det, man plejer, hvis man ikke er meget konsekvent i sin Scrum-implementering. For teamet er der en vis tryghed i den gamle måde, hvor projektlederen udstikker retningslinjer, fastlægger tidsplaner m.v. Nu skal teamet til at tage ansvar på en helt anden og mere direkte måde. Det er mere forpligtende, og det er ikke alle, der bryder sig om det.

Det er desuden ofte ledelsen i virksomheden, der bremser for en optimal implementering, da de pludselig skal acceptere en “light” rapportering af projektstatus m.v. og endvidere skal uddelegere beslutningskompetence og -ansvar til én enkelt eller få personer.

Det giver ofte utryghed at gå fra det, man har gjort i årevis, til en ny måde at organisere projekter, rapportering, porteføljestyring m.v. på. Men det kan man gøre noget ved. Her er 3 tips, der med garanti vil hjælpe processen med den agile implementering på vej.

1) Uddan organisationen. Her mener jeg HELE organisationen. Hvis Scrum skal virke optimalt, skal den agile tankegang gennemsyre organisationen fra top til bund.

2) Vær konsekvent! Der er få, enkle regler i Scrum, men hvis man ikke følger disse regler, bliver effekten af at køre agile projekter udvandet, og resultaterne forringes

3) Afstem forventningerne. Vær forberedt på, at de positive resultater af anvendelsen af Scrum for første gang i et projekt først vil vise sige efter et par sprints, når Scrum teamet har fået lidt erfaring med den nye arbejdsmåde

About Annette V

Agil specialist og realist. Scrum og Kanban træner, agil coach og rådgiver. Foredragsholder og forfatter. Grundlægger og ejer af Xvoto ApS. Agile specialist and realist. Scrum and Kanban trainer, agile coach and advisor. Public speaker and author. Founder and owner of Xvoto ApS
This entry was posted in Scrum. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s